دهه فجر مقطع رهایی ملت ایران است(مقام معظم رهبری)
منو اصلی
بهبود تغذیه

بسمه تعالي

از آنجا که يکي از اهداف ارتقاء سلامت جامعه تلاش در جهت بهبود تغذيه جامعه مي باشد از جمله بخش هاي طراحي شده در سيستم بهداشت واحد تغذيه مي باشد که عمده فعاليت آن اجراي اقداماتي است که بهبود تغذيه در سطح جامعه و خصوصا گروههاي آسيب پذير کمک مي کند. اين واحد در قالب يک شبکه همکار از سطح وزارت بهداشت تا مرکز بهداشت شهرستان گسترش دارد بطوريکه دفتر بهبود تغذيه جامعه در وزارت بهداشت وظيفه سياست گذاري کشوري در اين خصوص را بر عهده داشتند و اين وظايف از طريق واحد تغذيه مرکز بهداشت استان به سطح مراکز بهداشت شهرستانها انتقال مي يابد که در کنار اين وظايف کشوري بديهي است که از جمله مسؤوليت هاي واحدهاي تغذيه استاني و شهرستاني تلاش در جهت طراحي منطقه اي به منظور حل مشکلات بومي است.كليه امور مربوط به بهبود تغذيه جامعه در سطح شهرستان دزفول ، اجراي برنامه هاي آموزشي نظارت براي ارائه خدمات در مركز مشاوره و مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت از عمده وظايف اين واحد است.

 برنامه ها و اهداف:

1-      ارتقاء سطح فرهنگ و سواد تغذيه اي جامعه؛

2-      افزايش دسترسي خانوارها به سبد غذايي مطلوب؛

3-      پيشگيري و كنترل كمبود آهن و كم خوني ناشي از آن در سطح جامعه؛

4-      پيشگيري و كنترل اختلالات ناشي از كمبود يد در سطح جامعه؛

5-      بهبود تغذيه و رشد كودكان زير شش سال؛

6-      بهبود تغذيه گروههاي آسيب پذير (زنان باردار – شيرده – نوجوانان – سالمندان).

 

شرح وظایف کارشناس تغذیه دربرنامه کودکان

1-   آموزش وباز آموزی کلیه کار کنان بهداشتی (پزشک ، کاردان ، کارشناس و بهورز)در خصوص پایش رشد ، تغذیه تکمیلی واختلال رشد

2-      تهیه متون آموزشی جهت ارتقاء آگاهی جامعه در زمینه مسائل تغذیه ای کودکان

3-      پیگیری تجهیزات مورد نیاز جهت ارتقاء رشد کودکان از قبیل وزنه ،ترازو ، مکملها و وسایل کمک آموزشی نظیر پوستر، پمفلت و...

4-      مشاوره مادران ارجاعی از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت  در موارد اختلال رشد و شیر مصنوعی

5-   تشکیل کلاس آموزشی جهت ا رتقاء  آگاهی جامعه (مادران،رابطین بهداشتی،رابطین ادارات،کمیته امداد،نهضت سواد آموزی و مربیان مهد کودکهای وابسطه به بهزیستی)

6-      بررسی آماری میزان سوء تغذیه در گروه سنی زیر 6 سال و طراحی مداخلات تغذیه ای جهت ارتقاء وضعیت سلامت کودکان

 

 

شرح وظایف در برنامه مادران

 1. آموزش کارکنان بهداشتی در زمینه تغذیه دوران بارداری
 2. مشاوره مادران باردار در زمینه تغذیه دوران بارداری
 3. بررسی میزان سوء تغذیه در مادران باردار
 4. تهیه توزیع مکملهای دارویی در دوران بارداری
 5. آموزش جهت ارتقاء آگاهی مردم و زنان باردار در زمینه تغذیه دوران بارداری

 

شرح وظایف در برنامه تغذیه جوانان و مدارس

 1. تهیه مطالب آموزشی در زمینه تغذیه دانش آموزان و جوانان
 2. همکاری با آموزش و پرورش جهت ترویج مصرف شیر در مدارس از طریق آموزش مدیران و معلمان مقاطع ابتدایی 
 3. همکاری با آموزش و پرورش جهت اجرای طرح آهن یاری هفتگی در دختران دبیرستانی و آموزش ا ولیای مدارس و خانواده ها در زمینه کم خونی و عوارض ناشی از آن

 

شرح وظایف در برنامه سالمندان

 1. آموزش کارکنان بهداشتی از سطوح ستادی تا محیطی و بین بخشی از جمله کار کنان بهزیستی موسسات خیریه و انواع سازمانهای غیر دولتی ذیربط در خصوص تغذیه سالمندان
 2. تهیه متون آموزشی جهت ارتقاء آگاهی جامعه

 

 

شرح وظايف در برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه و بهبود شیوه زندگی

1.       برگزاری جلسات و برنامه های آموزشی جهت کارکنان بهداشتی در خصوص مطالب کار بردی تغذیه ای

2.       نظارت بر وضعیت تغذيه اماكن عمومي و ارتقاء كيفيت تغذيه از طريق آموزش

3.    بازديد و انتخاب مراكز نمونه تهيه و توزيع غذا با هماهنگي بهداشت محيط و به كار گيري راههاي تشويقي جهت ترغيب ساير مراكز

4.       آموزش پرسنل بهداشتي و عامه مردم در زمينه مصرف صحيح روغن

5.       برگزاري آموزشي در سطوح مختلف در زمينه مصرف صحيح روغن

6.       طراحي مطالب آموزشي مناسب براي مردم در مورد اصول صحيح تغذيه

 

 

شرح وظايف در برنامه بحران و امنيت غذايي

 1. تهيه وتدوين مطالب آموزشي و آموزش كاركنان مرتبط و عموم مردم در زمينه تغذيه در شرايط بحران،تغذيه گروههاي آسيب پذير ،نيازمنديهاي تغذيه اي بحران بر اساس دستورالعمل هاي ارسالي از دفتر بهبود تغذيه جامعه
 2. پيگيري اجراي استراتژيك تغذيه در بحران پس از ارسال برنامه توسط دفتر بهبود توسعه
 3. جلب مشاركت جامعه محلي از طريق ايجاد تشكل هاي محلي با محوريت فرماندار ،بخشدار ودهدار در راستاي توانمند سازي زنان روستايي جوامع فقير
 4. آموزش مستمر تغذيه براي خانواده هاي فقير به منظور ايجاد تغييرهاي رفتاري مناسب در جهت بهبود شيوه زندگي
 5. آموزش رده هاي بهداشتي به منظور ارتقاء فرهنگ و سواد تغذيه اي خانوارهاي فقير
 6. طراحي مداخله هاي تغذيه اي به منظور حمايت از گروه هاي آسيب پذير با همكاري بخش هاي ذيربط

 

شرح وظايف در برنامه مشاوره تغذيه به گروه هاي آسيب پذير

 1. پيگيري جهت تامين وسايل و تجهيزات مورد نياز(ترازو، قد سنج،تلویزيون و...)
 2. تهيه متون آموزشي مناسب
 3. جلب مشاركت مادران در برنامه آموزشي و استفاده از تجارب آنان
 4. برگزاري كلاسهاي عملي تغذيه تكميلي براي مادران
 5. آموزش و مشاوره با مادران در زمينه مسائل تغذيه اي كودكان از جمله تغذيه تكميلي ،نحوه مقوي كردن و مغذي كردن و...
 6. ارائه مشاوره و برگزاري كلاس هاي آموزشي جهت مادران باردار و شيرده
 7. ارائه مشاوره و برگزاري كلاس آموزشي جهت سالمندان

 

شرح وظايف در بر نامه پيشگيري و كنترل اختلالات ناشي از كمبود يد

 1. هماهنگي لازم براي اجراي برنامه ساليانه پايش يد در دانش آموزان 8-10 ساله شهرستان با توجه به برنامه ارسالي استان
 2. برنامه آموزشي پرسنل جديد و بازآموزي رده هاي مختلف بهداشتي در خصوص پيشگيري و اختلالات ناشي از كمبود يد
 3. نظارت بر فعاليت بهورزان در مناطق روستايي در زمينه مصرف نمك يد دار به طور مستمر

 

شرح وظايف دربرنامه غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک

 1. آموزش رده هاي مختلف بهداشتي در خصوص غني سازي نان با آهن و اسيد فوليك
 2. آموزش صنوف نانوايان و قنادي ها در خصوص غني سازي نان با آهن و اسيد فوليك
 3. همكاري با استان جهت كنترل كيفيت نان مصرفي

 

شرح وظايف دربرنامه مکمل یاری آهن

 1. آموزش رده هاي مختلف بهداشتي در زمينه كم خوني فقر آهن  علل و عوارض بيماري، ميزان دوز مصرفي مكمل آهن در گروههاي در معرض خطر(كودكان زير دو سال، مادران باردار،دختران دبيرستاني و ساير افراد كم خون)
 2. بررسي ميزان مورد نياز تهيه و توزيع مكمل
 3. آموزش گروههاي مختلف مردم در زمينه كم خوني فقر آهن

شرح وظايف دربرنامه پيشگيري و كنترل كمبود ويتامين A

 

 1. آموزش رده هاي مختلف بهداشتي كنترل كمبود ويتامين آ   علل و عوارض بيماري، ميزان دوز مصرفي مكمل ويتامين آ  در گروههاي در معرض خطر (كودكان زير 2 سال و مادران باردار و شيرده)
 2. بررسي ميزان مورد نياز تهيه و توزيع مكمل
 3. آموزش گروههاي مختلف مردم در زمينه پيشگيري و كنترل كمبود ويتامين A

   

  مشخصات پرسنل شاغل در این واحد:

  1_ زينب رفعت پناه:  سرپرست واحد تغذيه ستاد مركز بهداشت شهرستان دزفول

  مدرك: كارشناس تغذيه و ر‍ژيم درماني

  سابقه كار: 3 سال

  تلفن محل كار: 42222564

  پست الكترونيك: ze_rafat@yahoo.com