دهه فجر مقطع رهایی ملت ایران است(مقام معظم رهبری)
منو اصلی
نقش مدیریت کاهش خطر بلایا در حوادث