«اللهم صلی علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک» ..... ایام شهادت دخت نبی اکرم(ص)، حضرت فاطمة الزهرا(س) تسلیت باد
منو اصلی
حوزه ریاست

 ریاست مرکز بهداشت شهرستان

جناب آقای رضا پورآیین

معاون فنی:

دکتر محمدعلی مهدویان

مسئول دفتر:خانم باقر باغبان

تلفن مستقیم:06142252484

داخلی ریاست:201

داخلی مسئول دفتر:203

ایمیل:

روز ملاقات عمومی ریاست مرکز بهداشت: دوشنبه

(جهت تعیین زمان ملاقات 2-3روز قبل با دفتر ریاست تماس وهماهنگی بعمل آید.)