#کرونا را شکست می دهیم #هر خانه یک پایگاه سلامت
منو اصلی
حوزه ریاست

 ریاست مرکز بهداشت شهرستان

جناب آقای رضا پورآیین

معاون فنی:

دکتر محمدعلی مهدویان

مسئول دفتر:خانم باقر باغبان

تلفن مستقیم:06142252484

داخلی ریاست:201

داخلی مسئول دفتر:203

ایمیل:

روز ملاقات عمومی ریاست مرکز بهداشت: دوشنبه

(جهت تعیین زمان ملاقات 2-3روز قبل با دفتر ریاست تماس وهماهنگی بعمل آید.)