دهه فجر مقطع رهایی ملت ایران است(مقام معظم رهبری)
منو اصلی
توصیه ها به خانواده دارای سالمند