دهه فجر مقطع رهایی ملت ایران است(مقام معظم رهبری)
منو اصلی
برندگان مسابقه هفته ملی سالمندان

اسامی برندگان مسابقه بزرگداشت هفته ملی سالمندان (7تا13 مهرماه) با موضوع «حفظ سلامت و امنیت غذایی سالمندان در دوره همه گیری کرونا» بدین شرح اعلام میگردد:

1- فاطمه مس چیون

2- شهناز آزادی

3- راهیل روحانی