دهه فجر مقطع رهایی ملت ایران است(مقام معظم رهبری)
منو اصلی
تماس با ما

 تلفن مستقیم واحدهای ستادی مرکز بهداشت

دفتر ریاست

42252484

مرکز تلفن(نگهبانی)

42239105

فاکس مرکز بهداشت

42222401

 

بهداشت­ حرفه­ای

42252482

بهداشت­ محیط

42239106

پیشگیری و مبارزه با بیماریها

42230080

هماهنگی

42228700

آمار

42253883

امور­اداری

42252484

آموزش­ بهداشت

42252481

بهداشت­ خانواده

42229458

دهان­ دندان،مدارس،تغذیه

42222564

بهداشت­ روان آبشناسی

42253884

امور دارويي

42298454

آزمایشگاه­ سل

42298454

آموزشگاه بهورزي

442228717

خدمات، بودجه

42228368

درآمد،رسیدگی،­امین اموال

42252483

زنجیره سرد

42253885

  

 

تلفن داخلی واحدهای ستادی مرکز بهداشت

ریاست  201  (خانم دکتر چائیده)

بهداشت­ محیط:231-230

آزمایشگاه آب:229(خانم­شریفی­،)

مسئول­بهداشت­محیط : آقای سبززاري

امین­اموال:244- آقای: ناظمی

  روابط عمومی (خانم خیراله نژاد)212

  معاونت فنی (آقای دکتر سرکاراتی) 202

کارپردازی ،خدمات: 258 آقای هادی­پور-

220 آقای: جوادنيا،249ابراهیمی­نسب(درآمد)

241 اجاقي،سليمانپور،   255 نادي­فرد

مسئول دفتر ریاست203 خانم باقرباغبان

امور­اداری: - 207آقای ­فرشيدزاد، حویزی

انبارتدارکات:240 مقدس­پور،بهرام­زاده،كاكادزفولي

  دبیرخانه: 206   خانم سيدنبيان ،رئیسی

آموزش­بهداشت: 215 خانم نوری- آقای جعفري

امور مالی: 256

بایگانی : 209 خانم قیلاوی

بهداشت مدارس: 217 خانم  مرتضوي

انباردارویی: 243 فاضل، اجاقي، روغني­زادگان

ماشین نویسی : 210 خانممؤذن

دهان و دندان : 216 خانم  علینژاد

نگهبانی :   226

بهداشت­حرفه­ای204آقایبخشي،223 خانم بيتار

هماهنگی:208 - خانم ابراهيمي،  آقای حكيم زاده-خانم کاید-خانم کیمیایی

آبدارخانه: 204 آقای فریدونی

بهداشت ­خانواده 233 خانم زرندزاده،زادعلی 234 خانم آذرکمان، سلیمانی، جاهد

بهداشت­ روان:211- خانم خضريان

زنجیره سرد: 242 آقاي نوروزي مقدم

مرکز کامپیوتر : 250آقای زمانی راد

  پیشگیري : 225 غیرواگیر- 227 واگیر:  

    حميدزاده، غلامي     

  مسئول پیشگیری: 236- ملك محمدي

آمار: 213  -خانم مشاک، نیکفرد-سخاوت منش

تاسیسات: 254 آقای روحانی­،طهرانی­

واحد تغذیه: 218 رفعت پناه

فاكس تغذيه: 61707518-021تهران

مهد کودک : 205

واحد تکثیر: 260

آزمایشگاه کشت سل: 232

  بودجه(صندوق قرض الحسنه)214

 رسیدگی: 258- نقلیه: 220-

نگهبانی نقلیه: 242-رانندگان استیجاری: 200

بهورزی: -251 آقای خسروتاج 238-

خانم کریمی،نظری، توکلی

   واحدسل: 225

امور مالی: 256-شاطرپور،حسيني، ،قاسمي

214- آريايي مهر