#کرونا را شکست می دهیم #هر خانه یک پایگاه سلامت
منو اصلی
تماس با ما

 تلفن مستقیم واحدهای ستادی مرکز بهداشت

دفتر ریاست

42252484

مرکز تلفن(نگهبانی)

42239105

فاکس مرکز بهداشت

42222401

 

بهداشت­ حرفه­ای

42252482

بهداشت­ محیط

42239106

پیشگیری و مبارزه با بیماریها

42230080

هماهنگی

42228700

آمار

42253883

امور­اداری

42252484

آموزش­ بهداشت

42252481

بهداشت­ خانواده

42229458

دهان­ دندان،مدارس،تغذیه

42222564

بهداشت­ روان آبشناسی

42253884

امور دارويي

42298454

آزمایشگاه­ سل

42298454

آموزشگاه بهورزي

442228717

خدمات، بودجه

42228368

درآمد،رسیدگی،­امین اموال

42252483

زنجیره سرد

42253885

  

 

تلفن داخلی واحدهای ستادی مرکز بهداشت

ریاست  201  (خانم دکتر چائیده)

بهداشت­ محیط:231-230

آزمایشگاه آب:229(خانم­شریفی­،)

مسئول­بهداشت­محیط : آقای سبززاري

امین­اموال:244- آقای: ناظمی

  روابط عمومی (خانم خیراله نژاد)212

  معاونت فنی (آقای دکتر سرکاراتی) 202

کارپردازی ،خدمات: 258 آقای هادی­پور-

220 آقای: جوادنيا،249ابراهیمی­نسب(درآمد)

241 اجاقي،سليمانپور،   255 نادي­فرد

مسئول دفتر ریاست203 خانم باقرباغبان

امور­اداری: - 207آقای ­فرشيدزاد، حویزی

انبارتدارکات:240 مقدس­پور،بهرام­زاده،كاكادزفولي

  دبیرخانه: 206   خانم سيدنبيان ،رئیسی

آموزش­بهداشت: 215 خانم نوری- آقای جعفري

امور مالی: 256

بایگانی : 209 خانم قیلاوی

بهداشت مدارس: 217 خانم  مرتضوي

انباردارویی: 243 فاضل، اجاقي، روغني­زادگان

ماشین نویسی : 210 خانممؤذن

دهان و دندان : 216 خانم  علینژاد

نگهبانی :   226

بهداشت­حرفه­ای204آقایبخشي،223 خانم بيتار

هماهنگی:208 - خانم ابراهيمي،  آقای حكيم زاده-خانم کاید-خانم کیمیایی

آبدارخانه: 204 آقای فریدونی

بهداشت ­خانواده 233 خانم زرندزاده،زادعلی 234 خانم آذرکمان، سلیمانی، جاهد

بهداشت­ روان:211- خانم خضريان

زنجیره سرد: 242 آقاي نوروزي مقدم

مرکز کامپیوتر : 250آقای زمانی راد

  پیشگیري : 225 غیرواگیر- 227 واگیر:  

    حميدزاده، غلامي     

  مسئول پیشگیری: 236- ملك محمدي

آمار: 213  -خانم مشاک، نیکفرد-سخاوت منش

تاسیسات: 254 آقای روحانی­،طهرانی­

واحد تغذیه: 218 رفعت پناه

فاكس تغذيه: 61707518-021تهران

مهد کودک : 205

واحد تکثیر: 260

آزمایشگاه کشت سل: 232

  بودجه(صندوق قرض الحسنه)214

 رسیدگی: 258- نقلیه: 220-

نگهبانی نقلیه: 242-رانندگان استیجاری: 200

بهورزی: -251 آقای خسروتاج 238-

خانم کریمی،نظری، توکلی

   واحدسل: 225

امور مالی: 256-شاطرپور،حسيني، ،قاسمي

214- آريايي مهر