#کرونا را شکست می دهیم #هر خانه یک پایگاه سلامت
منو اصلی
ارتباط با ما

 

جهت ارسال سئوالات ،نظرات وپیشنهادات خود از طریق  پست الکترونیک مرکز بهداشت ارتباط حاصل نمایید:
dezhc@dums.ac.ir