دهه فجر مقطع رهایی ملت ایران است(مقام معظم رهبری)
منو اصلی
شرح وظایف و اعضاء

واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس یکی از واحدهای تابعه معاونت بهداشت است که با هدف تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت نوجوانان، جوانان و دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی تشکیل شده است و برای رسیدن به هدف مذکور برنامه های مختلفی را از قبیل آموزش بهداشت به گروه هدف، مراقبت های بهداشتی از قبیل( غربالگری، معاینات پزشکی، واکسیناسیون، مراقبت پدیکلوزیس) و برنامه های سلامت باروری و بلوغ در نوجوانان- سلامت محیط مدارس و بوفه ها و تغذیه مدارس را سالانه به اجرا در می آورد همچنین برگزاری سمینار، همایش، کارگاه های آموزشی و کمپین های مرتبط با برنامه های جوانان از قبیل(ازدواج، رفتارهای پرخطرو حوادث ترافیکی) و معاینات دانشجویان بطور سالانه انجام می گیرد. برای محقق شدن امور مذکور با سازمان هایی مانند: شهرداری، آموزش و پرورش، نهضت سوادآموزی،اداره ورزش وجوانان،کمیته امداد امام(ره) ، رادیو، دانشگاهها و کلیه واحدهای درون سازمانی مانند: معاونت درمان، معاونت پشتیبانی، معاونت آموزشی، روابط عمومی، واحدهای پیشگیری از بیماریها، بهداشت خانواد، بهداشت دهان و دندان، بهداشت محیط و حرفه ای ، آموزش بهداشت، امور دارویی و آمار در تعامل  همکاری تنگاتنگ می باشد. واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس از نظر تشکیلاتی در سطح وزارت بهداشت با دفتر سلامت جمعیت، خانواده ومدارس ادغام ولی از نظر دانشگاهی واحدی مستقل است.

خدمات این واحد مربوط به گروه نوجوانان ( 18-5سال)و گروه سنی جوانان (29-18سال) می باشد در حال حاضر مراقبت سلامت نوجوانان ( دانش آموز و غیر دانش آموز) بصورت دوره ای و هر سه سال یکبار براساس بسته خدمات سلامت نوجوانان وجوانان در دو سطح پزشک و غیر پزشک انجام می شود. در این بسته خدمات سلامت به حیطه های مختلف سلامت اعم از جسمی، روانی، اجتماعی پرداخته شده و همراه با راهنماهای آموزشی جهت انجام مراقبت های تعریف شده در دو سطح پزشک و غیر پزشک تدوین شده است. ارائه خدمات مراقبت سلامت نوجوانان وجوانان در قالب پرونده الکترونیک سلامت و در دو بخش ارزیابی مقدماتی (توسط غیرپزشک) و معاینات پزشکی عمومی درکلیه مراکز سلامت اعم از شهری و روستایی بصورت رایگان صورت می گیرد. ارزیابی مقدماتی توسط مراقبین سلامت در پایگاهها و مراکز خدمات جامع سلامت در مناطق شهری و توسط بهورز در خانه های بهداشت در مناطق روستایی انجام می شود. هدف از ارزیابی مقدماتی و انجام معاینات پزشکی، تشکیل و تکمیل پرونده سلامت نوجوانان وجوانان، آگاهی از میزان سلامتی آنها، تشخیص به موقع نارسایی های جسمانی و اختلالات روانی، رفتاری و پیگیری موارد ارجاع به متخصصین می باشد.

 

"شرح وظایف واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس "

 

1.      برنامه ریزی. تعیین اهداف و خط مشی اجرایی واحد در قا لب سیاست های وزارت بهداشت و معاونت بهداشتی

2.      بررسی و شناخت وضعیت موجود به منظور تعیین نیازها و اولویت ها

3.      هماهنگی و همکاری با ادارات مناطق آموزش و پرورش جهت اجرای هر چه بهتر فعالیت های بهداشت مدارس

4.      تشکیلو شرکت درکمیته های علمی و فنی مراکز بهداشت ستاد به منظور بهره گیری تجارب

5.      برنامه ریزی جهت بزرگداشت مناسبت‌های بهداشتی (هفته سلامت، هفته بهداشت روان، هفته جوان، هفته قلب و ...)

6.      آموزش (برگزاری کارگاه های آموزشی،همایش، سمینار، کنفرانس علمی و تهیه مطالب آموزشی)

7.      مشارکت دراجرای تحقیقات کار بردی در زمینه سلا مت نوجوانان. جوانان و مدارس

8.      ارایه خدمات بهداشتی درمانی به گروه هدف (نوجوانان. جوانان و مدارس)

9.      جلب مشارکت گروه هدف در جهت ارتقاء سلا مت

10.انجام هماهنگی جلسات درون بخشی و برون بخشی

11.تجزیه و تحلیل اطلاعات و شاخص ها

12.تهیه عملکردها

13.اجرای ضوابط، استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی

14.نظارت، پایش و ارزشیابی مستمر و مداوم از فعالیت های سلامت نوجوانان و جوانان و مدارس مراکز و خانه بهداشت های تابعه

15.تهیه مواد و متون آموزشی جهت آموزش همگانی با اولویت دانش آموزان ، معلمان، کارکنان مدارس و والدین دانش آموزان

16.هماهنگی و همکاری بین واحد سلامت مدارس با سایر بخش های مرتبط در جهت توسعه برنامه سلامت مدارس

17.هماهنگی اجرای واکسیناسیون دانش آموزان

18.برنامه ریزی برای انجام معاینات بالینی و ارزیابی مقدماتی دانش آموزان گروه هدف(پایه اول ابتدایی، پایه چهارم ابتدایی، پایه هفتم، پایه دهم)

19.تلاش در جهت تقویت انگیزه و خلاقیت کارکنان، پویاسازی و ارتقاء سیستم

20.تلاش درجهت اعتلای سطح دانش علمی فنی فردی

21.فراهم نمودن زمینه جلب مشارکت دانش آموزان، کارکنان مدارس وو والدین و سایر افراد در ارتقاء بهداشت مدارس

22. اجرای برنامه مدارس مروج سلامت

23. برگزاری همایش تقدیر از مدیران برتر و همچنین

24.اجرای برنامه فعالیت فیزیکی و تمرینات کششی درمدرسه

25. همکاری و هماهنگی با واحد دهان دندان جهت اجرای برنامه وارنیش فلوراید در مدارس،

26. همچنین هماهنگی و پیگیری با واحد تغذیه جهت خرید قرص آهن و ویتامین دی جهت نوجوانان

27. پیگیری خرید قرص ویتامین دی جهت جوانان،

28.هماهنگی با واحد واگیر جهت تامین شامپو پرمترین جهت دانش آموزان مبتلا به پدیکلوزیس

29.اجرای برنامه نظام مراقبت رفتارهای پرخطر( کاسپین)

30.آموزش بهداشت بلوغ و سلامت باروری

 

 

مشخصات کارشناس مسئول واحد سلامت نوجوانان جوانان ومدارس:

نام ونام خانوادگی : سعیده مر تضوی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

سمت : کارشناس مسئول واحد سلامت نوجوانان ،جوانان ومدارس

سابقه کار:   14 سال

تلفن : 06142228368

 mortazavi.s@dums.ac.ir

مشخصات کارشناس سلامت نوجوانان و جوانان ومدارس:

نام ونام خانوادگی: اعظم حسینی جاموسی

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

سابقه کار: 10سال