دهه فجر مقطع رهایی ملت ایران است(مقام معظم رهبری)
منو اصلی
شرح وظایف

واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها- شهرستان دزفول

 

واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها  يكي از واحدهاي تابعه مركز بهداشت است كه وظيفه برقراری و اجرای نظام مراقبت بیماریهای واگیر (مشمول گزارس دهی فوری و غیر فوری)، بیماریهای غیر واگیر، بیماریهای درحال ریشه کنی و حذف ، بیماریهای نوپدید و بازپدید، مديريت برنامه گسترش ایمن سازی، گسترش سلامت تزریق، كنترل عوارض واکسیناسیون، مراقبت بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان، بیماریهای منتقله از طریق ناقلین، بررسی وضعیت اپیدمیولوژی بیماریها در منطقه، افزایش سطح آکاهی مردم نسبت به راههای پیشگیری از ابتلا به بیماریها، ارتقاء سطح سلامت بر اساس برنامه ها و بهبود شاخصهای بهداشتی و رعایت استانداردها را در جمعیت تحت پوشش برعهده دارد.

 

فعاليت هاي این  واحد بطور كلي به دو قسمت عمده تقسيم مي گردد:

بيماريهاي  واگير شا مل:

· بيماريهاي قابل پيشگيري با واکسن

·بيماريهاي منتقله از آب و غذا

· بیماریهای مشترک انسان و حیوان

· بيماريهاي منتقله از حشرات و بندپايان

· بيماريهاي ايدز ، STI  و هپاتیتهای ویروسی

· سل و جذام

بيماريهاي  غير  واگير شامل:

· تالاسمی و سيكل سل

· هيپوتيروئيدي مادرزادي و فنيل كتونوري

· بيماري فشارخون

· بيماري دیابت

· سوانح و حوادث

· ثبت سرطان

 

اهم وظايف واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها عبارتند از :

 

1.        اجراي نظام مراقبت بيماريها يعني جمع آوري اطلاعات مربوط به سلامت و بيماري در شهرستان و تجزيه و تحليل آنها بمنظور شناسايي بيماري ها و مشكلات بهداشتي شايع در شهرستان و برنامه ريزي و اجراي مداخله و راهكارهاي مناسب جهت مقابله با آنها (بيماري هاي واگير و غير واگير)

2.        پشتيباني واحدهاي تحت پوشش در سطح مراكز بهداشتي درماني از نظر تامين نيروي انساني و مالي

3.        تجهيز خانه هاي بهداشت، پايگاههاي بهداشتي و مراكز بهداشتي درماني به وسايل، فرمها، رسانه هاي آموزشي مورد نياز اجراي برنامه ها و آخرين دستورالعملهاي كشوري

4.        نظارت، پايش و ارزشيابي مداوم نيروها، برنامه ها و طرحهاي كشوري و كشف مشكلات و ارائه راهكارها و مداخله هاي مناسب بمنظور ارتقاء روند فعلي.

5.        بيماريابي بيماريهاي واگير (گرفتن نمونه خلط، گرفتن نمونه التور، گرفتن لام خون محيطي و گرفتن نمونه ترشحات حلقي) در سطح خانه هاي بهداشت، پايگاههاي بهداشتي و مراكز بهداشتي درماني (نمونه گیری و  انجام این آزمایشات رایگان است) و كشف زود هنگام بيماريهاي مدنظر و طغيانهاي احتمالي و محدودسازي هرچه سريعتر آنها.

6.        بيماريابي بيماريهاي غيرواگير (فشارخون، ديابت، بیماریهای  روانی) و ارائه خدمات لازم(كنترل طغيان خاموش، جاري، پنهان و روزافزون این بیماریها در جمعيت)

7.        اجراي موازين پيشگيري، پيگيري و درمان بيماري هايي كه بايد تحت مراقبت باشند.

8.        داشتن توانايي لازم فني، تجهيزاتي، دارويي، هماهنگي بين بخشي و درون بخشي و ...  جهت مقابله با همه گيري احتمالي بيماريهاي مختلف (بيماري هاي واگير و غير واگير)

9.        آموزش، اطلاع رساني و فرهنگ سازي كليه كاركنان بهداشتي و آحاد مردم دررابطه با بيماري هاي مختلف و راه هاي درمان و پيشگيري از آنها (بيماري هاي واگير و غير واگير)

10.     ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه بيمار ي هاي گوناگون به مراجعه كنندگان

11.     تامين كليه واكسن هاي مورد نياز شهرستان و نگهداري آنها در شرايط و دماي مناسب (مديريت زنجيره سرد) و توزيع آنها در سطح مراكز بهداشتی، درمانی شهرستان

12.     برنامه ريزي و نظارت بر اجراي واكسيناسيون در مناطق و جمعيت هاي آسيب پذير (عشاير، حاشيه شهر ها، اتباع بيگانه و مناطق فاقد دسترسي به تسهيلات بهداشتي و صعب العبور )

13.     برنامه ريزي و اجراي مراقبت از بيماري ها در اتباع بيگانه و مهمانان وارده به شهرستان كه از ساير مناطق آلوده كشور جهت گردشگري مراجعه مي كنند

14.     انجام واكسيناسيون در گروه هاي خاص (مننژيت و كزاز درسربازان، هپاتيت B دركاركنان بهداشتي و افراد درمعرض خطر، آنفولانزا در گروههاي در معرض خطر، در معرض تماس و ...)

15.     تشكيل كميته ها و جلسات درون بخشي و برون بخشي در زمينه بيماريهاي مختلف و طرح مسائل حاد و مهم در كارگروه بهداشت و درمان شهرستان، جهت بعضی از مسائل که نیاز به همکاری درون بخشی و بین بخشی است. این واحد به عنوان هماهنگ کننده اقدام به برگزاری جلسات نموده و اقدامات مورد نیاز دستگاههاي گوناگون را در آن موضوع خاص هماهنگ و ساماندهي میکند ، تا در آینده نتیجه ای بهتر عاید سیستم بهداشتی شود. از جمله این کمیته ها می توان به کمیته بیماریهای اسهالی ، کمیته بیماریهای مشترک انسان و دام ، کمیته تالاسمي ، كميته ايدز ، كميته سل و ... اشاره کرد.

16.     راه اندازي، تامين نيرو و تجهيزات كلينيك مثلثي و پايگاههاي مشاوره بيماريهاي رفتاري بمنظور ارائه مشاوره و خدمات درماني، مشاوره اي، آموزشي به عامه مردم بويژه افراد داراي رفتار پرخطر و مراقبت مداوم و درمان مورد نياز به بيماران HIV مثبت

17.     تشكيل و دبيري كارگروه HIV / ايدز شهرستان و كميته هاي مربوط

18.     ثبت بيماران سرطاني بر مبناي گزارش مراكز درماني، تشخيصي و  بر مبناي جمعيت (گورستانها، مراكز پزشكي قانوني و ...)

19.     انجام شيفت 24 ساعته درمان پيشگيري هاري بصورت متمركز در بيمارستان گنجويان  با توجه به حساسيت موضوع

20.     پيگيري موارد حيوان گزيده و تكميل واكسيناسيون ضد هاري ايشان از طرف ستاد ومراكزبهداشتي درماني

21.     غربالگري مزودجين و شناسايي موارد ناقل تالاسمي و مشاوره با ايشان و انجام PND( تشخيص پيش از تولد )  و ساير اقدامات ضروري مورد نياز

22.     اجراي برنامه كنترل ناقلين و چك حشره شناسی در برخی از مناطق شهرستان. تعدادی از بیماریها توسط ناقلین (پشه ها ، شپش ها ، کنه ها ، کک ها و...) منتقل می شوند ، از جمله این بیماریها می توان به مالاریا ، سالک ، تب راجعه ، تیفوس ، تب های خونریزی دهنده و... اشاره کرد. اطلاع از گونه های ناقل، وفور ناقل در هر منطقه، نوع زندگی ناقل، عادات ناقل، مهاجرت ناقل، وضعیت اکولوژیکی مناطق و... می تواند سیستم بهداشتی را در انتخاب روشهای مناسب در مبارزه با ناقلين یاری دهد، بنابراین برنامه مطالعه و بررسی ناقلین شهرستان یکی از برنامه های اساسی واحد مبارزه با بیماریها به شمار می آید، که در این برنامه ها با استفاده از روشهای مختلف ناقلین هر منطقه صید شده و گونه آن تشخیص داده می شود و در صورت نياز روش مبارزه با آن ناقل انتخاب می شود.