هفته جهانی سالمندان( 13-7) مهرماه با شعار فرصتی برای تغییر نگاه به سالمندان گرامی باد.
منو اصلی
مدیریت کاهش خطر بلایا و حوادث

مسئول واحد مدیریت کاهش خطر بلایا و حوادث

مهدی غلامی

تلفن واحد: 06142244005

داخلی 214