دهه فجر مقطع رهایی ملت ایران است(مقام معظم رهبری)
منو اصلی
مدیریت کاهش خطر بلایا و حوادث

مسئول واحد مدیریت کاهش خطر بلایا و حوادث

مهدی غلامی

تلفن واحد: 06142244005

داخلی 214