#کرونا را شکست می دهیم #هر خانه یک پایگاه سلامت
منو اصلی
مدارس مروج سلامت

 

 ((مدارس مروج سلامت))

 

برنامه مدارس مروج سلامت یک حرکت جهانی و منشا و مبداء آن، ابتکار و برنامه « سلامت برای همه تا سال 2000 » سازمان جهانی بهداشت است. در سال 2001 میلادی، سازمان جهانی بهداشت برنامه مراقبت مدرسه محور را آغاز نمود هدف عمده این مراقبت روزآمد نمودن اطلاعات سلامت در دانش آموزان، والدین و کارکنان مدارس بود. در سال 2005 میلادی نشست مشورتی در مورد مدارس مروج سلامت در منطقه مدیترانه شرقی ( emro ) برگزار گردید و با تبادل تجربیات در مورد ارتقاء سلامت در مدارس در بین کشورها و دستیابی به بهترین رویکرد در زمینه طراحی شبکه مدارس مروج سلامت بحث و تبادل نظر نمودند. یکی از مهمترین ابعادی که در این اجلاس مورد بحث قرار گرفت آموزش سلامت در مدارس بود.

 

HPS (مدارس مروج سلامت) به منزله یک نظام برای ارتقاء سلامت می باشد که با مشارکت فعالانه اولیاء، مربیان و دانش آموزان صورت می گیرد. هدف از اجرای برنامه مدارس مروج سلامت، آموزش شیوه های زندگی سالم به دانش آموزن و پایبندی به آن در طول زندگی و توانمندشدن قابلیت تصمیم گیری و انتخاب درست ایشان است. برنامه مدارس مروج سلامت درشهرستان دزفول  از سال 1389 در  6 مدرسه به صورت پایلوت آغاز گردید وسپس در سال 1390تعداد 108مدرسه مجری این طرح گردیدند که تعداد 47مدرسه موفق به کسب نشان مدارس مروج سلامت  شدند. و درسال 1391 تعداد مدارس مجری طرح به 185 مدرسه افزایش یافت . ودر حال اجرای برنامه مدارس مروج سلامت می باشند.

 

معیارهای انتخاب مدارس مجری طرح مدارس مروج سلامت

1- دارا بودن مراقب یا رابط بهداشتی ارائه دهنده خدمات بهداشتی

2- دارا بودن مدیر و کارکنان علاقمند و دلسوز در فعالیت های بهداشت

3- دارا بودن مشاور تمام وقت یا نیمه وقت

4- دارا بودن خدمتگزار یا سرایدار موظف

5- فعال بودن تشکل های بهداشتی دانش آموزی ( بهداشتیاران و پیشگامان ) در مدرسه

6- دارا بودن بوفه تغذیه سالم طبق شرایط بهداشتی استاندارد

7- مناسب بودن ایمنی و وضعیت بهداشت محیط ( بویژه سرویسهای بهداشتی و آبخوری ها و موجود بودن کپسول اطفاء حریق و جعبه کمک های اولیه )

 

مدارس براساس شاخص های سلامت  به عنوان مدارس مروج سلامت ستاره دار می شوند .

شاخص های سلامت مدارس  عبارتند از:

1- برنامه جامع آموزش سلامت

2- ارائه خدمات بالینی در مدرسه

3- سلامت محیط مدرسه

4- بهبود تغذیه در مدرسه

5- تحرک فیزیکی و فعالیت بدنی در مدرسه

6- ارتقاء سلامت کارکنان مدرسه

7- خدمات سلامت روان و مشاوره ای در مدرسه

8- مشارکت والدین و جامعه در برنامه های سلامت در مدرسه و شبکه داوطلبان سلامت دانش آموزان

 

 

 

فرایند ارزیابی واعطای نشان به مدارس

بعد ازانتخاب مدارس وانجام دوممیزی داخلی وخارجی وپس از انجام ممیزی خارجی نهایی ودر صورت کسب امتیاز لازم (حداقل 55امتیاز از100امتیازکل)،مدرسه به عنوان مروج سلامت  شناخته شده وبه ترتیب زیر رتبه بندی خواهدشد.

 

امتیازبندی مدارس مروج سلامت

مدرسه مروج سلامت پنج ستاره                     100-91 امتیاز

مدرسه مروج سلامت چهار ستاره                               90-82       «

مدرسه مروج سلامت سه ستاره                                81-73    «

مدرسه مروج سلامت دو ستاره                                  72-64       «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

مدرسه مروج سلامت یک ستاره                                 63-55    «

 

 

لیست مدارس ستاره دارشهرستان دزفول

 

ردیف

ناحیه

نام مدرسه

مقطع

ستاره

ردیف

ناحیه

نام مدرسه

مقطع

ستاره

1

شهری

نهال انقلاب

ابتدایی

4

31

شهری

پیشگام1

ابتدایی

3

2

«

معلم

«

4

32

«

دهخدا

«

3

3

«

معصوم2

«

4

33

«

فرشتگان پیشتاز

«

3

4

«

پیشگامان

«

4

34

روستایی

روشنک

«

3

5

«

مکتب زینب

«

4

%